Japan Accessible Tourism Center

   Hokkaido
Sapporo

Furano 

Shiretoko

Hakodate
   Tohoku
Aomori

Sendai 
   Kanto
Tokyo 

Yokohama

Mt. Fuji

Hakone 

Nikko   
   Chubu
Nagoya

Takayama

Kanazawa 

Nagano 


   Kansai
Osaka  

Kyoto 

Nara  

Kobe 

Ise-Shima
   Chugoku
Hiroshima

Kurashiki 

Matsue 
   Shikoku
Matsuyama

Takamatsu
   Kyushu
Fukuoka 

Nagasaki 

Kumamoto

Kagoshima

Okinawa  
Ajoutez un lien.

traduit en Francais par Maryline Bardin